Stålkonstruksjoner - mangler

Jeg har bistått klienter i nærmere 1000 saker vedrørende mangler på byggverk. Av disse har over 100 vært behandlet av domstolene. 

Mangelssaker har klare likhetstrekk, uavhengig av om bygget er nytt eller gammelt, stort eller lite, eller består av stål, betong, laft eller reisverk. Bruk av riktige fagkyndige for den enkelte type bygg og ta saken derfra er sentralt. Enten ved å fokusere på utbederinger, forliksløsning eller bare innse at det må bli en rettslig prosess.

Mangelssaker ved et stålbygg vil ofte involvere følgende utfordringer:

  • Er fundamentet tilstrekkelig sterkt til å holde byggets vekt?
  • Er byggets enkelte deler sterkt nok til å holde det trykk bygget opplever fra snø og vind?
  • Er taket montert på en håndverksmessig egnet måte for dette området?
  • Foreligger det ytelseserklæringer og CE merking på bygningsdelene

Kontakt meg

Ta kontakt for en kostnadsfri innledende samtale om din sak. Enten på telefon 911 05 439, e-post ccjr@tetco.no eller fyll ut skjema. 

hCaptcha