Nyheter avhendingsloven fra år 2022

Under følger en kortversjon av nyhetene fra 1. januar 2022:

Vesentlighetskravet gjelder nå kun for næringssalg. Det blir da lettere for forbrukerkjøpere å få prisavslag eller erstatning, hvis det foreligger et avvik ved objektet. Endringen er i § 3-1 og 3-9.

De første kr 10 000,- i avvik må dekkes av kjøper. Dette gjelder for boligen i sin helhet. Det er ikke en egenandel av kr 10 000,- pr forhold. Endringen er i § 3-1.

Det generelle forventningsnivå som stammer fra eiendommens type, synlige tilstand og alder er lovfestet i § 3-2.

Offentligrettslige avvik vil normalt være en mangel, § 3-2.

Grensen for innvendig arealavvik reduseres fra 5-6 % til nå lovfestet 2 %. Det er en betydelig endring. Selger kan slippe unna ved å godtgjøre at det prisen ville vært den samme. Det er poengtert i forarbeidene at det skal klart dokumenteres. Selger kan ikke bare avvise ved en henvisning til at avviket er lite. Enderingene er i § 3-3.

Det er selgers ansvar å spesifisere avvik eller usikkerheter ved objektet. Lite spesifiserte forbehold, kan ikke tolkes utvidende, se § 3-9.

Det blir reelt sett et større krav til skriftlighet, ved at alt som skriftlig tydelig har kommet frem i salgsprosessen av negative forhold, gjør at kjøper ikke kan kreve for det. Meglere må videre være forsiktige med å bruke ord som «velholdt» om eldre boliger. Det gir en skriftlig forventning, som letter gjør at det foreligger avvik hvis boligen har avvik. Det må fremdeles foreligge et avvik fra rimelige forventninger kjøper kunne ha til objektet, men vesentlighet kreves ikke. Endringen er i § 3-10.

Kontakt meg

Dersom du ønsker ytterligere klargjøring, så kan du ta kontakt på ccjr@tetco.no, tlf 911 05 439 eller fylle ut kontaktskjema under.

hCaptcha