Kritikken av eierskifte- forsikringsselskapene

Eierskifteforsikringsselskapene er jevnlig kritisert av presse, advokat og kjøpere. Jeg har representert forsikringselskapet ACE i ca 450 saker, før de avsluttet sin virksomhet i Norge. Siden har jeg primært hatt saker mot disse selskapene. Det er ikke uvanlig at større firmaer søker å utnytte sin posisjon og min erfaring er at eierskifteforsikringsselskapene ikke gjør det mer enn hva man ser i andre bransjer.

I min virksomhet de senere år har det nesten alltid vist seg mulig, etter noe forhandlinger og muligens uttak av stevning, å oppnå fornuftige løsninger med eierskifteforsikringsselskapene.

Kontakt meg

Eierskifteforsikring

Både kjøper og selger av fast eiendom kan tegne eierskifteforsikring. Det vesentligste av forsikringsselskapenes omsetning er på selger forsikringer og de forsikrer da selgers ansvar etter avhendingsloven. Da det statistikkmessig normalt innkommer krav på 20 % av alle boligsalg og kravene kan komme opp i betydelige størrelser for privatpersoner, er eierskifteforsikring en god måte minimere sin egen risiko. Forsikringene dekker opp til kr 4 000 000,- og det er svært få skader som kommer over den summen.

De aktørene på det norske markedet er blant annet Protector forsikring, Claims link, Anticimex, Am Trust og Hannover limited.

Kostnadsfri vurdering av din sak

Advokat Christian Christiansen har omfattende erfaring som prosessfullmektig både for og imot eierskifteforsikringsselskaper. Det fokuseres på grundighet, tilgjengelighet og et godt sluttresultat. Ta kontakt enten ved telefon, e-post eller fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontakt meg

Ta kontakt enten ved telefon, e-post eller fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende vurdering av din sak.

hCaptcha