Advokat Christian Christiansen

Tilbyr juridisk bistand ved tvist etter kjøp eller salg av næringsbygg - hus - hytte - leilighet - tomt som omfattes av avhendingsloven, kjøpsloven og bustadoppføringsloven

Har du kjøpt eller solgt næringsbygg, hus, hytte eller leilighet?

Bistand gis normalt til næringsdrivende eller privatpersoner, som har kjøpt eller solgt næringsbygg, hus, hytte eller leilighet.

Dette er saker som ofte omfatter betydelige verdier for den enkelte og det vil være formålstjenelig med profesjonell bistand. Det er normalt kostnadskrevende for en privatperson å benytte advokat som prosessfullmektig, men i denne type saker vil omkring 80 % av kostnadene dekkes av hus- eller innboforsikring. Se mer om rettshjelpsdekning under arkfanen for mine priser.

Advokat Christian Christiansen

Omfattende erfaring

Advokat Christian Christiansen har omfattende erfaring som prosessfullmektig for både selgere og kjøper i saker som omfatter avhendingsloven. Det fokuseres på grundighet, tilgjengelighet og et godt sluttresultat. 

Kontakt meg

Ta kontakt enten ved telefon, e-post eller fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende vurdering av din sak.

hCaptcha